MAD-Research

kunst.vormen: het congres

Op 7 en 8 november 2024 organiseren we vanuit het onderzoeksdomein Art Education van PXL-MAD School of Arts het congres ‘kunst.vormen’.

Dit congres, dat zal doorgaan in Hasselt (België) brengt onderzoekers, leerkrachten, docenten, kunstenaars en andere praktijkbeoefenaars uit het ruime domein van de kunsteducatie samen voor dialoog, reflectie en participatie. Het programma bestaat uit presentaties en workshops, alsook een inspirerende keynotepresentatie van professor Gert Biesta.

Walda Verbaenen - Sloper Expo (2)

Thema

Kunsteducatie kent een lange geschiedenis met rijke tradities. In de huidige samenleving wordt het domein van de kunsteducatie geconfronteerd met veel uitdagingen. Een belangrijke vraag voor ons is enerzijds in welke mate kunstonderwijs geïnspireerd kan worden door nieuwe ontwikkelingen en hedendaagse onderwijsvisies, en anderzijds wat het belang kan zijn van oude waarden en tradities. Tijdens het congres willen we graag stilstaan bij vragen als (maar niet beperkt tot): Wat is de waarde van traditie en vakmanschap in kunsteducatie vandaag de dag? Wat kunnen we leren uit het verleden? Wat zijn tijdloze ideeën voor goed kunstonderwijs? Kunnen er synergieën zijn tussen ‘het oude’ en ‘het nieuwe’ in het kunstonderwijs? Wat is de rol van de kunstenaar-leraar vandaag?

Het congres wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling rond de ‘Research Group’ in Stadsmus Hasselt. Daarin worden de geschiedenis, kunstwerken en de relatie met het kunstonderwijs getoond van dit kunstenaarscollectief uit Hasselt (1967-1972), onder leiding van curator Edith Doove.

Hieraan gekoppeld legt kunst.vormen: de expo in onze eigen MAD-Gallery, de nadruk op de wisselwerking tussen leraar en leerling in kunsteducatie en op de educatieve waarde van de Research Group.  

Richtlijnen bij indiening

We verwelkomen congresbijdragen in de vorm van presentaties (onderzoek en praktijkvoorbeelden, 45 minuten) en (artistieke/educatieve) workshops (90 minuten) die aansluiten bij het congresthema.

Een presentatie focust op onderzoeksbevindingen of de voorstelling van een praktijkvoorbeeld. De duur van een presentatie is 45 minuten, waarvan minstens 15 minuten discussie met het publiek. We moedigen aan enkele reflectievragen voor te bereiden om met het publiek te bespreken.

Om een abstract in te dienen voor een presentatie, stuur je een word- of pdf-bestand via e-mail naar kunst.vormen@pxl.be. Het document bevat de volgende informatie:

– Titel van de presentatie

– Naam en e-mailadres van alle auteurs

– De vermelding dat het over een presentatie gaat

– Max. 3 kernwoorden

– Een samenvatting van max. 50 woorden (om te gebruiken in het overzicht voor congresdeelnemers)

– Een beschrijving van max. 400 woorden waarin de volgende onderdelen aan bod komen: de inhoud van de presentatie, de relevantie/link met het congresthema, thema’s/reflectievragen die je wil bespreken met het publiek.

Een workshop is een interactieve presentatie waaraan het publiek actief deelneemt. Het kan een artistieke oefening zijn, participatieve kunstpraktijk, een artistiek of pedagogisch experiment maar ook een praktische sessie die focust op reflectie-oefeningen of de deelnemers laat kennismaken met specifieke methodieken of onderwijsaanpakken. Een workshop duurt 90 minuten. We moedigen aan dat elke workshop minimaal enkele reflectieve elementen opneemt.

Om een abstract voor een workshop in te dienen, stuur je een word- of pdf-bestand via e-mail naar kunst.vormen@pxl.be. Het document bevat de volgende informatie:

– Titel van de workshop

– Naam en e-mailadres van alle auteurs

– De vermelding dat het over een workshop gaat

– Max. 3 kernwoorden

– Een samenvatting van max. 50 woorden (om te gebruiken in het overzicht voor congresdeelnemers)

– Een beschrijving van max. 400 woorden waarin de volgende onderdelen aan bod komen: de inhoud en de aanpak van de workshop, de relevantie/link met het congresthema, thema’s/reflectievragen die je wil bespreken met het publiek.

– Maximaal aantal deelnemers

Belangrijke data

  • Deadline indienen congresbijdragen: 31 mei 2024
  • Resultaten selectiecommissie: 27 juni 2024
  • Opening congresregistraties: 27 juni 2024
  • Early-bird inschrijvingsdeadline: 23 augustus 2024
  • Inschrijvingsdeadline: 29 september 2024
  • Congresdata: 7-8 november 2024
Carla Swerts - Drawing from a graphic novel

Belangrijke data

Deadline indienen congresbijdragen: 14 juni 2024

Resultaten selectiecommissie: 27 juni 2024

Opening congresregistraties: 27 juni 2024

Early-bird inschrijvingsdeadline: 23 augustus 2024

Inschrijvingsdeadline: 29 september 2024

Congresdata: 7-8 november 2024

Keynote

We zijn blij te kunnen aankondigen dat op donderdag 7 november professor Gert Biesta een keynotepresentatie zal geven over zijn werk rond kunsteducatie.

Praktisch

De presentaties, workshops en keynote zullen allemaal doorgaan op donderdag 7 november 2024. Op vrijdag wordt er een voormiddagprogramma voorzien bestaande uit een reflectieve workshop/rondetafelgesprek om in groep ideeën uit te wisselen over kunstonderwijs, alsook de mogelijkheid tot gegidste rondleidingen door de expo’s, begeleid door de studenten van de educatieve master beeldende en audiovisuele kunsten van PXL-MAD School of Arts.

Het vrijdagprogramma is gratis voor iedereen die op donderdag ingeschreven is. Deelname is optioneel. Bij registratie wordt gevraagd aan te geven hoeveel dagen je wenst deel te nemen.

Registratieprijzen

Early-bird tarief (eerste 150 inschrijvingen voor 23 augustus 2024): € 50

Standaardtarief: € 65

Studententarief: € 20

Inschrijven kan vanaf 27 juni 2024 via deze website.

Hopelijk tot snel in Hasselt!

 

Contact: kunst.vormen@pxl.be

MAD-Research